maisemapelto.jpg img_9188.jpg rantaniitty.jpg halikonjoki_0.jpg kuurankukkia.jpg kosteikko.jpg tammihaka.jpg pelto.jpg Aneriojärvi.jpg viljapelto.jpg rypsipelto.jpg kesa_-_copy.jpg puiden takaa.jpg riistapelto_0.jpg ketoneilikat.jpg broilerinlanta_pieni.jpg img_0709.jpg img_9200_m.jpg piippo ruusuruoholla.jpg IMG_8095_m.jpg
 

HANKKEEN KOTIELÄINTILAT

  Hankkeeseen osallistumaan etsittiin hankesuunnitelman mukaisesti neljä eri tuotantosuuntia edustavaa kotieläintilaa.

  Hankkeessa lannan luovutusta tarkastellaan sekä hankkeen kotieläintilojen että niiltä lantaa vastaanottavien kasvitilojen viljelyn ja talouden kannalta.

  Hankkeen kotieläintilojen tuotantosuunnat ja erityspiirteet:

  Emolehmätila

  Tilan emolehmäkasvattamossa on kuivalantajärjestelmä, tilalla lisäksi lihasikoja ja sian lietelannan separointia. Lantayhteistyötä naapurissa sijaitsevan kasvinviljelytilan kanssa. Etälietesäiliö kasvinviljelytilan mailla, lietelannan levitysmenetelmänä Agro-Miljö vetoletkulevitys vastaanottavalla kasvitilalla ja lietelannan sijoittaminen itsekulkevalla laitteella emolehmätilan säilörehunurmille. Naapuritilan pelloille levitetään myös naudan kuivalantaa. Lisäksi naudan kuivalannan ja sian lietelannasta separoidun kuivajakeen luovutusta muillekin lähiseudun kasvinviljelytiloille.

   

  Sikatila

  Tilalla on voimakkaasti erikoistuttu porsastuotantoon. Tilalla tehty merkittävä emakkosikalan laajennus on otettu  käyttöön vuoden 2013 lopulla. Lantalogistiikan toteutuksessa tehdään yhteistyötä toisen sikatilan kanssa. Tilalla etsitään lannan ravinteiden käyttöön uusia ratkaisuja mm. lietteen putkistoja pitkin tapahtuvan siirtopumppauksen avulla, ottamalla käyttöön itsekulkeva vetoletkulevitin sekä työstämällä lietelannasta erilaisia lannoitejakeita painovoimaisen separoinnin avulla. Hankkeessa on mukana kaksi tilalta lietettä vastaanottavaa kasvinviljelytilaa sekä tila jolla on itsellä myös jonkin verran lihasikoja.

   

  Lypsykarjatila

  Tilan pellot ja karja ovat luomutuotannossa. Tila on laajentanut lypsykarjatuotantoa hyvien yhteistyökuvioiden turvin: yhteistyötilat ovat tuottaneet tilalle säilörehua ja seosviljaa, ja vastaanottaneet tilan lietelantaa. Tilalla on lietelannan separaattori sekä oma öljynpuristamo rypsin puristusta varten. Lannan käyttöä ohjaa tavoite saada levittää lanta sinne missä siitä saadaan suurin lannoitushyöty, oli tämä sitten tilan oma tai yhteistyötilan pelto. Hankkeessa on mukana kaksi tältä tilalta lantaa vastaanottavaa viljatilaa sekä yksi lantaa vastaanottava vihannestila. Myös kaikki lantaa vastaanottavat tilat ovat luomutuotannossa.

   

  Siipikarjatila

  Tilalla tuotetaan broilereita, tuotantoa on laajennettu voimakkaasti viime vuosien aikana. Tilan omilla pelloilla viljelllään pääasiassa vehnää broilerrehuksi, korkeiden fosforilukujen takia lannan levitysalana on kuitenkin vain noin puolet tilan peltoalasta. Tilalta luovutetaan lantaa useille muille tiloille, joista kauimmaiset sijaitsevat kymmenien kilometrien päässä tilasta. Hankkeessa on mukana kaksi tältä tilalta lantaa vastaanottavaa viljatilaa, joista toinen on tavanomaisessa ja toinen luomutuotannossa.