rypsipelto.jpg tammihaka.jpg Aneriojärvi.jpg puiden takaa.jpg viljapelto.jpg IMG_8095_m.jpg kuurankukkia.jpg maisemapelto.jpg broilerinlanta_pieni.jpg rantaniitty.jpg img_0709.jpg kesa_-_copy.jpg img_9188.jpg kosteikko.jpg pelto.jpg halikonjoki_0.jpg riistapelto_0.jpg img_9200_m.jpg piippo ruusuruoholla.jpg ketoneilikat.jpg
 

HANKKEEN SIDOSRYHMÄT

   

  Hankkeen pääasialliset sidosryhmät ovat:

  1. Viljelijät

  2. Tutkijat

  3. Päätöksentekijät

   

  Viljelijät:

  Hanke välittää tietoa hankkeen tiloilla tehtävästä kotieläin- ja kasvitilojen välisestä yhteistyöstä. Hankkeen tilat ovat tehneet lantayhteistyötä jo useiden vuosien ajan, ja hankkeessa tarkastellaan yhteistyön toteutumista sekä lantaa luovuttavan että lantaa vastaanottavan tilan näkökulmasta. Hanke tuottaa myös lannan käytön taloudellisuutta kuvaavia laskelmia viljelijöiden päätöksenteon tueksi.

  Vastavuoroisesti hanke välittää tutkijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon tilatason käytännöistä nousevia lannakäyttöä koskevia pullonkauloja ja kehittämisehdotuksia.

   

  Tutkijat:

  Hanke välittää käytännön viljelijöille uusimpia kotimaisen ja kansainvälisen lantatutkimuksen tietoja.

  Vastavuoroisesti hanke välittää tukijoiden tietoon käytännön viljelelyssä esille nousevia tutkimustarpeita, tutkimusideoita ja kehittämisehdotuksia. Hankkeen tavoitteena on omalta osaltaan auttaa tutkimusta tuottamaan vastauksia käytännön viljelyä palveleviin kysymyksiin.

   

  Päätöksentekijät:

  Hanke välittää viljelijöille tietoa viljelyä ja lannan käyttöä koskevista uusimmista säädöstöistä ja suuntauksista.

  Vastavuoroisesti hanke välittää päätöksentekoprosesseihin ja päätöksentekijöiden tietoon tiloilta ja käytännön tasolta nousevia lannan käyttöä ja lantayhteistyötä koskevia pullonkauloja ja kehittämisehdotuksia.