pelto.jpg img_9188.jpg piippo ruusuruoholla.jpg rantaniitty.jpg kosteikko.jpg broilerinlanta_pieni.jpg kuurankukkia.jpg ketoneilikat.jpg maisemapelto.jpg tammihaka.jpg halikonjoki_0.jpg img_9200_m.jpg rypsipelto.jpg kesa_-_copy.jpg viljapelto.jpg img_0709.jpg puiden takaa.jpg riistapelto_0.jpg IMG_8095_m.jpg Aneriojärvi.jpg
 

HANKKEEN TAUSTAA

  Järkevää lannan ravinteiden kierrättämistä

   

  Nyt rakennetaan järkeviä kuvioita lannan ravinteiden kierrättämiseksi Saaristomeren valuma-alueella.  Tavoitteena on tiivistää lantaa tuottavien kotieläintilojen ja ravinteita tarvitsevien kasvinviljelytilojen yhteistyötä. Oikeita ja toimivia ratkaisuja haetaan kaivamalla esiin hyviä käytännön esimerkkejä.

  Marraskuussa 2012 aloittanut, kierrätysmaatalouteen perustuva Järki Lanta -hanke on osa Järki-hanketta. Järki-hankkeen tavoitteena on maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen järkevillä ratkaisuilla. Kierrätysmaatalouden idean mukaisesti ravinteet on järkevää pitää ruuan tuotannossa, eikä niitä kannata päästää valumaan pelloilta vesistöihin ja edelleen Itämereen. Lannan ravinteita kannattaa käyttää kasvien tarpeeseen mahdollisimman tehokkaasti, myös kasvinviljelytiloilla.

  Lannan käytössä on paljon haasteita ja ongelmia ratkottavaksi. Osa ongelmista on luonteeltaan teknisiä ja logistisia, liittyen mm. lannan kuljettamiseen, säilyttämiseen sekä levittämiseen. Osa  ongelmista on taloudellisia, kun eri työvaiheista aiheutuu aina kuluja. Osa ongelmista on jopa sosiaalisia, naapuruussuhteisiin liittyviä, lanta kun pellolle levitettynä usein myös haiskahtaa, ja kylillä pöristävät lannanlevityskoneet ovat suuria... Juuri näihin solmukohtiin on tarkoitus hakea toimivia ratkaisuja, samalla kun eri sidosryhmille välitetään tietoa lannan järkevästä käytöstä.

  Järki Lanta –hankkeen toteuttaja  on BSAG, Baltic Sea Action Group, ja sille on rahoitus Ympäristöministeriön Ravinnekierrätys -ohjelmasta runsaaksi kahdeksi vuodeksi.  Hankkeen virallinen pitkä nimi on "Yhteistyömalleja lannan ravinteiden kierrättämiseksi Saaristomeren valuma-alueella". Hankkeessa kartoitetaan ja kuvataan toimivia ravinnekierrätyksen yhteistyömalleja neljän eri tyyppisen kotieläintilan ja näiltä lantaa vastaanottavien kasvinviljelytilojen välillä. Hankkeessa etsitään ja raportoidaan myös yhteistyön pullonkauloja ja etsitään niihin ratkaisuehdotuksia.