kuurankukkia.jpg kosteikko.jpg Aneriojärvi.jpg img_0709.jpg kesa_-_copy.jpg img_9200_m.jpg viljapelto.jpg puiden takaa.jpg pelto.jpg broilerinlanta_pieni.jpg rantaniitty.jpg piippo ruusuruoholla.jpg tammihaka.jpg img_9188.jpg maisemapelto.jpg IMG_8095_m.jpg riistapelto_0.jpg rypsipelto.jpg ketoneilikat.jpg halikonjoki_0.jpg
 

Kuhisevan elämän keidas

    Kaista-ajattelu on kaukana kaistapäisyydestä

  Riistapellot ovat parhaimmillaan maiseman kaunistus. Ne vaalivat monimuotoisuutta häiritsemättä tuotannollista viljelyä. Riistapeltojen kasvipeite houkuttelee niitä, jotka hakevat sapuskaa ja suojaa.

  Peltolinnut pääsevät turvaan syksylläkin, kun sato on viljapelloilta korjattu. Kauriit, hirvet ja peltojen riistalinnut löytävät tiensä riistapeltojen ääreen mieluummin kuin tuotannollisille viljapelloille.

  Hyvä riistapelto on myös tehokas ravinnesieppari. Kasvipeitteisenä se jarruttaa ravinteiden valumista vesistöihin. Vihermassa parantaa maan rakennetta ja kasvukuntoa. Ravinteet pysyvät siellä, missä niiden kuuluukin pysyä, eli antamassa voimaa taas seuraavalle satokaudelle.

  Hyvässä pelissä on vain voittajia. Viljely on tuottavaa ja maa pysyy kasvukuntoisena. Riistanhoito on hallinnassa ja monimuotoisuus turvattu.

  Monimuotoisuutta voidaan edistää kaistoittain tai lohkoittain. Viljelysuunnitelmankin voi rakentaa kaistoittain. Yksipuoliset, laajat kokonaisuudet ovat herkkiä yllättävillekin ongelmille, kuten tuholaisille ja sään vaihteluille.

  Kaistat toimivat monimuotoisuuden ylläpidossa tärkeinä väylinä. Pölyttäjät löytävät tiensä kaistoja pitkin. Ne tarjoavat suojaa maaseutuluonnon toiminnan kannalta tärkeille ötököille.

  Monimuotoisuuskaistat ovat hyviä puskureita luonnoltaan herkkien alueiden rajoilla. Hyvä esimerkki ovat suojavyöhykkeet pellon ja vesistön välissä.

  Kaistat tarjoavat suojaa eliöille ja peltojen riistalinnuille peltotöiden ajaksi. Parhaimmillaan ne pysäyttävät rikkakasvien tai vieraslajien leviämisen pellon laitoja pitkin viljelymaille.

  Kaistojen muotoilulla voi tehostaa peltotöiden sujumista. Varsinaisten viljelykasvien alat kannattaa pitää mahdollisimman helposti ajettavina.

  Mutkat ja maaston kiemurat toimivat paremmin luonnonhoidon alueina.

  Riistapelto vaatii hoitoa. Se on perustettava hyvin ja kylvöistä on huolehdittava säännöllisesti. Kevätkylvön takaraja on 30.6. Riistapelto pidetään kasvipeitteisenä talven yli.

   

  Jos luonnonhoitopeltoja niitetään, pitäisi se tehdä mahdollisimman myöhään, kun peltolintujen poikaset ovat kasvaneet lentokykyisiksi. Jos niitetään, kannattaa niitto aloittaa keskeltä niin, että riista pääsee pakenemaan kohti reunoja ja metsää.

   

  Sivu 3: Suojaa ja syötävää >>>