Aneriojärvi.jpg kosteikko.jpg rantaniitty.jpg IMG_8095_m.jpg ketoneilikat.jpg broilerinlanta_pieni.jpg img_9188.jpg img_0709.jpg img_9200_m.jpg viljapelto.jpg pelto.jpg halikonjoki_0.jpg maisemapelto.jpg kuurankukkia.jpg tammihaka.jpg piippo ruusuruoholla.jpg rypsipelto.jpg puiden takaa.jpg riistapelto_0.jpg kesa_-_copy.jpg
 

TILASOKEUTTA VASTAAN

  - Syysviljat tekevät peltomaalla lieron työtä. Niiden jäljiltä viljelymaahan jää reikiä, vedelle kulkureittejä, Olli-Pekka Ruponen sanoo. Kuva Pasi Leino.

   

  Ratkaisut lohko- ja tilakohtaisesti

  - Maan kasvukunto on hyvin tila- ja lohkokohtaista. Oikeat ratkaisut on tehtävä yksilöllisesti.  Väkisin ei pidä viljellä jokaista aaria. Panokset kannattaa kohdentaa siihen, mistä on mahdollisuus saada kunnon sato, salolainen kasvinviljelytilan isäntä Olli-Pekka Ruponen sanoo.

  ”Meitä viljelijöitä vaivaa helposti tilasokeus. Usein viljelyaloja, lohkoja ja peltoja kannattaisi katsella ulkopuolisen silmin. Mitä järkeä on vuodesta toiseen vääntää jollakin puolikkaalla hehtaarilla, josta satoa ei kuitenkaan onnistu saamaan? Kunnollinen sato pitää olla tavoitteena, jos kerran maata viljelee.”

  KEINOJA
  ”Ensin on määritettävä ongelma. Onko maan kasvukunto kohdallaan? Jos maa on tiivistynyt liikaa, etsitään syy siihen, miksi niin on käynyt. Onko ajettu liian usein liian raskailla koneilla?
  On hyödyllistä tutkia karttoja, katsoa onko lohkojen liittymät  ja suojavyöhykkeet järkevästi sijoitettu. Ovatko ojitukset ja veden kulku kohdallaan?
  Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää pellolla tapahtuvaan liikennöintiin. Ajaminen pelloilla tiivistää maata. Yhtään liikaa ei siellä kannata ajaa. Joskus saattaa olla paikallaan kasvattaa lohkojen kokoja. Selvitään vähemmillä liittymillä ja päisteillä. Ajamalla selkeitä kuvioita säästetään polttoainetta ja ympäristöä.
  Liian pienten lohkojen viljelystä kannattaa joskus luopua. Jos ne jätetään esimerkiksi luonnonhoitopelloiksi tai monimuotoisuuspientareiksi, pidetään samalla huoli monimuotoisuuden säilyttämisestä.
  Viljely ei koskaan ole yksioikoisen totuuden kenttä. Vaakakupissa on monta tekijää. Maan kunnosta kannattaa kuitenkin pitää hyvää huolta. Virheliikkeisiin ei ole varaa.”

  MOTIVAATIO
  ”Olen innostunut maan kasvukunnosta, sen parantamisesta ja kehittämisestä.  Sitä mukaa, kun olen selvittänyt itselleni asioita, olen ruvennut näkemään niitä myös uusin silmin. Kun kynnän, näen traktorin pukilta lierojen reikiä ja muita vesikanavia. Tunnistan hyvän maan rakenteen.
  Syväjuuriset kasvit tekevät monilla pelloilla lierojen työtä. Juuret rei´ittävät maan. Esimerkiksi syysrapsi on loistava kasvi tähän tarkoitukseen.
  Kieltämättä motivaatiota parantaisi, jos tukirakenteella voitaisiin kannustaa viljelijöitä tekemään tekoja maan kasvukunnon ylläpitämiseksi. Asioita pitää ajatella pitkällä tähtäimellä. Maassa pitää olla hyvä mururakenne.  Vesi ei saa seistä pelloilla väärissä paikoissa. Vesi ei myöskään saa viedä mukanaan maata, jossa on kasvuvoimaa ja hyvä rakenne.
  Kun ratkaisee yhden ongelman ja näkee maan kasvukunnon paranevan, tai vastaavasti lakkaa väkisin viljelemästä toivotonta lohkon osaa, työn määrä saattaa vähentyä ja satotaso nousta.  Se, jos mikä, motivoi.”

   

  TOIVON TILA Salon Halikossa

  * monitoiminen maaseutuyritys, jonka tuotteita viljan lisäksi polttopuut, villat, käsityöt, sauna-, majoitus- ja kokoustilojen * vuokraus, maatalousurakointi, neuvonta ja peltomaiden laatutestaus
  * peltoala noin 80 ha (vehnä, ohra ja rapsi) sekä 40 ha metsää
  * tilalla asuvat Olli-Pekka ja Hannele Ruponen sekä lapset Reino, Topi ja Martta
  * Baltic Deal -tila

  Lisätietoja mm.: www.luonnontila.fi, www.ymparisto.fi,  www.agronet.fi, www.virtuaali.info/efarmer/peltomaan_laatutesti/
   

  Järki on Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteinen hanke, jonka tavoitteena on maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden järkevä edistäminen. Hanketta rahoittavat mm. Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, Sophie von Julinin säätiö sekä Suomen Kulttuurirahasto.

  © 2013 Järki-hanke (www.jarki.fi), Järki-iskun teksti Hia Sjöblom, Järki-iskun grafiikka & taitto Toinen Keksi Oy, Salo.