ketoneilikat.jpg kesa_-_copy.jpg Aneriojärvi.jpg maisemapelto.jpg kuurankukkia.jpg puiden takaa.jpg img_9188.jpg pelto.jpg broilerinlanta_pieni.jpg piippo ruusuruoholla.jpg halikonjoki_0.jpg IMG_8095_m.jpg rantaniitty.jpg kosteikko.jpg rypsipelto.jpg img_0709.jpg tammihaka.jpg viljapelto.jpg riistapelto_0.jpg img_9200_m.jpg
 

Viljelijät

  Viljelijät eli ruuan tuottajat ovat konkreettisen työn tekijöitä maatalousympäristössä. Viljelijän valinnat vaikuttavat ratkaisevasti maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäytön mahdollisuuksiin ja vesistöjen ravinnekuormitukseen. Mitä vaihtoehtoja viljelijöillä on, ja kuinka suosittua ympäristön huomioiminen on tuottajien keskuudessa?

   

  Tilanne

  Noin 90 % suomalaisista viljelijöistä on sitoutunut ympäristökorvausohjelmaan kaudella 2014-2020. Syynä tähän on Suomen ympäristötukiohjelman rakenne, joka on suunniteltu kaikille viljelijöille sopivaksi. Eri maiden ympäristötukiohjelmat poikkeavat toisistaan merkittävästi. Ympäristökorvaus ei kuitenkaan ole viljelijöiden ainoa keino tehdä ympäristötöitä tilalla.

  Maatilat ovat rajussa rakennemuutoksessa. Pienet tilat lopettavat, suuret laajentavat. Vuonna 2008 maatiloja oli maassamme n. 65 802 ja vuonna 2015 tiloja oli enää 51 000 (ks. lisää Maataloustilastot).

  Viljelijät ovat hyvin monimuotoinen ammattiryhmä, mukana on suurtiloja, pientiloja, luomua, biodynaamista viljelyä, tehotuotantoa, kutsumustyöläisiä, puolipakolla työtä tekeviä, perikuntia, sivutoimisia harrastajia jne. 

   


  Tavoitteet

  Jotta ympäristö voitaisiin paremmin huomioida maataloudessa, tulee yhteiskunnan taholta:

  - asettaa selkeämmät tavoitteet koko ympäristökorvausjärjestelmälle

  - lisätä neuvontaa ympäristökorvauksista ja -toimenpiteistä

  - lisätä positiivista asennekasvatusta

  - kehittää ja viedä kentälle selkeitä mittareita toimenpiteiden ympäristövaikutuksista

  - antaa viljelijöille selkeitä vastauksia ristiriitaisiin kysymyksiin

  Järki-hanke teetti vuonna 2013 tutkimustietoon perustuvan raportin "Totta vai tarua?", jossa käytiin läpi erilaisia uskomuksia, joita usein nousee esille. Lue raportti tästä (pdf), ja huomaa, etteivät asiat ole kovinkaan mustavalkoisia...

  Näin viljelijöille saadaan selkeä näkemys siitä, mitä pitää ja mitä kannattaa tehdä ympäristön hyväksi. Viljelijäväestöstä osa on jo hyvin ympäristötietoisia - kuten on osa muistakin ammattiryhmistä. Miten saada kaikki kansalaiset ympäristötietoisiksi - se on kysymys joka koskettaa ihmisten arvomaailmaa laajemmin.

   


  Tehtävää

  Jotta tavoitteet voitaisiin saavuttaa, tulee:

  - ottaa viljelijät mukaan entistä aktiivisemmin suunnittelemaan ympäristökorvausjärjestelmää

  - suunnata ympäristöneuvontaan reilusti lisää resursseja

  - luoda ympäristökorvausjärjestelmä, joka kannustaa viljelijöitä ympäristöystävällisiin valintoihin

  - luoda uusia toimintamalleja, joissa viljelijät voivat itse aktiivisemmin olla mukana vaikuttamassa oman kylän ympäristötoimenpiteisiin yhteistyössä naapurien ja perheiden kanssa