IMG_8095_m.jpg rypsipelto.jpg img_9188.jpg puiden takaa.jpg img_0709.jpg tammihaka.jpg Aneriojärvi.jpg kosteikko.jpg maisemapelto.jpg ketoneilikat.jpg kesa_-_copy.jpg rantaniitty.jpg kuurankukkia.jpg piippo ruusuruoholla.jpg halikonjoki_0.jpg riistapelto_0.jpg broilerinlanta_pieni.jpg pelto.jpg img_9200_m.jpg viljapelto.jpg
 

Päättäjät

  Päättäjät (virkamiehet ja luottamushenkilöt) ovat paljon vartijoita maatalouden ympäristökysymyksissä. Päätöksentekijöilläkään ei ole aina käsissä uusinta tietoa, ja se mikä yhdestä näkökulmasta on tärkeää, saattaakin olla esim. käytännön toimenpiteenä erittäin hankalaa toteuttaa. Tehtävä ei ole kovinkaan yksinkertainen.

  Tilanne

  Päättäjillä tarkoitetaan (tässä yhteydessä) kaikkia niitä tahoja, jotka tekevät päätöksiä maatalouden ympäristöasioissa.

  Suomen maatalouden ympäristöasioita koskettavat päätökset tehdään virkamiesvalmisteluna kahdessa ministeriössä (Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö), sen jälkeen Euroopan komissiossa ja vielä lopullinen päätös Valtioneuvostosta. Käytännön tasolla päätöksiä tekevät aluetason virkamiehet ELY-keskuksissa ja kunnissa. Päätöksenteon taustalla on asiantuntijoiden lausuntoja ja työryhmätyöskentelyä. 

   

   


  Tavoitteet

  Päätöksentekoprosessissa tulisi kuulla enemmän käytännön tekijöitä, joilla voi olla valtava tietoresurssi.

  Enemmän yksinkertaistettua tutkimustietoa päätösten taustatueksi.

  Päätöksentekoprosessia tulisi katsoa uusin  silmin ja kriittisesti - ja tehdä tukijärjestelmään muutoksia, jotta se toimisi käytännönläheisemmin. Joissakin tapauksissa maatalouden tuet ovat jopa toisensa poissulkevia.

  Tukimuodot tulisi saada käyttäjäystävällisiksi ja houkutteleviksi, jotta maatalousympäristö tehokkaammin hyötyisi tukieuroista.

   

   


  Tehtävää

  Lisää informaatiota päättäjille tutkimustuloksista sekä käytännön haasteista. Ehkä tarvittaisiin uudenlaisia tiedonvälittäjiä tutkijoiden, viljelijöiden ja päättäjien väliin?

  Tutkijat ja viljelijät nykyistä huomattavasti laajemmin päätöksentekoprosessiin.

  Lisää työvoimaa päätöksentekoprosessiin.