viljapelto.jpg riistapelto_0.jpg piippo ruusuruoholla.jpg broilerinlanta_pieni.jpg halikonjoki_0.jpg pelto.jpg img_9188.jpg kesa_-_copy.jpg ketoneilikat.jpg img_0709.jpg maisemapelto.jpg img_9200_m.jpg rantaniitty.jpg kosteikko.jpg Aneriojärvi.jpg kuurankukkia.jpg rypsipelto.jpg tammihaka.jpg puiden takaa.jpg IMG_8095_m.jpg
 

Virkistyskäyttö

  Maatalous voi tuottaa ruuan lisäksi monia erilaisia ekosysteemipalveluita, joista virkistyskäyttö on yksi hyvä esimerkki. Maatalousympäristöä voitaisiin nykyistä paljon enemmän hyödyntää virkistyskäytössä. Jo pelkästään maatalousmaisema voi olla hyvä pohja monenlaiselle vapaa-ajan toiminnalle. Kun maataloudessa huomioidaan monipuolisesti muitakin tavoitteita kuin pelkkä ruuan tuotanto, voidaan rakentaa ruuan tuotantoa heikentämättä monimuotoisia alueita, joissa virkistyskäytöllä on oma sijansa.

  Tilanne

  Maatalousympäristö tarjoaa hyvät puitteet useille virkistyskäytön muodoille. Virkistyskäytön lisääminen on luonnollisestikin täysin vapaaehtoista, eikä se tarkoita hallitsematonta turistiryntäystä maaseudulle. Maatalousympäristön virkistyskäyttömahdollisuuksia parantamalla voidaan lisätä maaseudun ja ruuan tuotannon arvostusta.

  Lue lisää...

  Naapurit yhdessä

  Erityisesti alueilla, joissa maankäyttö on hyvin pirstoutunut, yhtenäisten virkistysalueiden muodostaminen maatalouympäristössä saattaa olla hankalaa. Jos jokainen huolehtii omista tiluksistaan omien tavoitteidensa mukaisesti, esim. kosteikkojen rakentaminen, kävelyreittien perustaminen jokivarteen tai riistakäytävien tekeminen ei helpolla onnistu. Jos taas naapurit aloittavat suunnittelun yhteisvoimin, voidaan rakentaa hienoja kokonaisuuksia, joista kaikki kyläläiset pääsevät nauttimaan.

  Alla esitelty joitakin esimerkkejä maatalousympäristön virkistyskäytön mahdollisuuksista:

  Metsästys
  Luonnossa liikkuvat metsästäjät (n. 300 000 metsästyskortin omaavaa henkilöä Suomessa) tuntevat oman lähiympäristönsä yleensä yhtä hyvin kuin omat taskunsa. Tätä arvokasta tietoa tulisi paremmin voida hyödyntää maatalouden ympäristösuunnittelussa. Riistanhoitotyötä tekevät maanomistajat ja viljelijät edistävät merkittävästi luonnon monimuotoisuutta.

  Joistakin ympäristön hyväksi tehtävistä toimenpiteistä hyötyvät myös metsästäjät: luonnonhoitopellot, suojavyöhykkeet, suorakylvö, kerääjäkasvit, perinnebiotooppien hoito, reunavyöhykkeiden hoito ja kosteikot houkuttelevat myös riistalajeja. Etua on siis molemmin puolin. Riistanhoitajan toimenpiteistä voivat hyötyä myös harvinaiset eliölajit.

  Lintujen tarkkailu
  Lintujen tarkkailusta on tullut suosittu harrastus. Monimuotoisessa maatalousympäristössä riittää myös lintuharrastajille lajeja havainnoitavaksi. Lintujen tarkkailuun sopivat hyvin esim. kosteikot, jotka rakennetaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Lintujen tarkkailussa tulee kuitenkin kunnioittaa toisten viljelmiä, laitumia ja noudattaa jokamiehen oikeuksia.

  Myös monet viljelijät ovat kiinnostuneita tilallaan esiintyvistä lintulajeista, mutta tietoa ei ole aina helppoa saada. Brittein saarilla lintuharrastajat neuvovat maanomistajia vapaaehtoistyönä maatalousalueiden lintulajeista. Tämä palvelu on osoittautunut niin suosituksi, että lintuharrastajia jonotetaan tilalle käymään jopa neljä vuotta! Lisää aiheesta englannin kielellä RSPB:n (Royal Society for Protection of Birds) sivuilla.

  BirdLife Suomi ry. on muutama vuosi sitten tehnyt suosituiksi osoittautuneita yhden sivun esitteitä maatalousalueiden harvinaistuvista lintulajeista, kuten ruisrääkkä, kuovi, haarapääsky ja peltopyy. Avaa tästä linkistä Birdlifen  erinomainen opas maatalousalueiden lintujen tunnistamiseen Viljelmien siipiveikot.

  Lähiluontoretket
  Kun lähiseudulta löytyy riittävästi kaunista ja mielenkiintoista katsottavaa, ei tarvitse lähteä kauemmas matkoille. Lähiluonto on tutustumisen arvoinen jokaiselle kaupunkien ja maaseudun asukkaalle. Lähiluontomatkailu ei käy kukkaron päälle. Lisäksi se jättää paljon pienemmän jäljen ympäristöömme kuin lentokoneella kauas matkustaminen.

  Lähiluontoretket ovat sopivia kasvien tunnistamiseen. BirdLifen opas "Oma maa mansikka" auttaa pääsemään alkuun.

  Virkistyskäyttöä kaupan päälle

  Virkistyskäyttö voi olla päätarkoitus tiettyjen ympäristötoimenpiteiden toteuttamisessa tai se voi olla sivutuote, joka yllättää positiivisesti jälkeenpäinkin. Esimerkiksi jyrkän rinteen muuttaminen suojavyöhykkeeksi voi tarjota talvella uusia mäenlaskupaikkoja kynnettyjen peltojen keskellä etenkin eteläisessä Suomessa, jossa lumiset talvet nykyään ovat harvassa. Suorakylvöpellolla suksi luistaa kyntöpeltoa paremmin ohuemmallakin lumipeitteellä. Suojavyöhykkeeltä voi löytää uuden kävelyreitin.
   


  Tavoitteet

  Maankäytön suunnittelussa (kaavoitus ja myös viljelijöiden omat valinnat omilla mailla) tulisi enemmän huomioida virkistyskäytön mahdollisuuksia. Viljelijöille ja kaavoittajille tulisi suunnata enemmän tietoa eri mahdollisuuksista.

  Taajamien reunoilla kosteikot ja hoidetut perinnebiotoopit voivat merkittävästi lisätä alueen vetovoimaisuutta. Kaikkien viheralueiden ei tarvitse olla hoidettuja nurmikkopuistoja. Yhteistyötä kaupunkien ja maanomistajien välillä tulisi tiivistää suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaupungit  ja kunnat voivat myös omilla maillaan edistää maatalouden ympäristöhyötyjä ja virkistyskäyttöä samanaikaisesti.

  Maatalousmaiseman tarjoamia harrastusmahdollisuuksia tulisi markkinoida enemmän kuluttajille. Vastaavasti maanomistajille tulisi antaa tietoa mahdollisuuksista. Maatalouden virkistyskäyttö liittyy kiinteästi koko maaseudun kehittämiseen.
   


  Tehtävää

  Jotta maaseudun virkistyskäyttömahdollisuuksia voitaisiin tehostaa, tulisi ensimmäiseksi avointa yhteistyötä niin naapurien kuin eri harrastajaryhmien välillä lisätä. Yhteistyötä tulisi lisätä myös mm. maanomistajien ja koulujen välillä.

  Lue lisää...

  Maatalousneuvonnan yhteydessä tulisi neuvojien markkinoida ympäristönhoitotöiden positiivisia vaikutuksia virkistyskäyttöön. Joskus on vaikeaa nähdä omien kotinurkkien monia mahdollisuuksia. Kokonaisvaltaisella ympäristösuunnitelmalla voi viljelijä yhdessä neuvojan kanssa suunnitella maatilan virkistyskäytönkin mahdollisuuksia ja sovittaa yhteen ympäristöhyötyjä, maatalouden tuottavuutta ja virkistyskäyttöä. Vuodesta 2015 lähtien maatilat ovat voineet saada tuettua neuvontaa näihin asioihin, ks. lisää Neuvo2020 -järjestelmä

  Virkistyskäytön lisäämisen pitää ehdottomasti lähteä maanomistajien omasta tahdosta, mutta tärkeää on samaan aikaan myös opettaa matkailjoita ymmärtämään maaseudun mahdollisuuksia.  Esimerkiksi maatilamatkailukohteissa monipuolisista virkistyskohteista on tilalle suoraa taloudellista hyötyä.