puiden takaa.jpg Aneriojärvi.jpg rypsipelto.jpg kosteikko.jpg rantaniitty.jpg piippo ruusuruoholla.jpg broilerinlanta_pieni.jpg tammihaka.jpg img_9200_m.jpg viljapelto.jpg img_9188.jpg maisemapelto.jpg IMG_8095_m.jpg riistapelto_0.jpg halikonjoki_0.jpg pelto.jpg kesa_-_copy.jpg img_0709.jpg kuurankukkia.jpg ketoneilikat.jpg
 

Päämääränä kestävä maatalous

  Itämeri-keskustelu velloo vilkkaana ja monimuotoisena. Kukaan ei enää tunnu hallitsevan tilannetta. Mikä on totta, mikä ei. Numerot vilkkuvat tutkimustuloksissa ja puheissa, ja kokonaisuuden hahmottaminen on käynyt lähes mahdottomaksi.

  Luonnon monimuotoisuus mainitaan usein korulauseissa ja juhlapuheissa, mutta silti useimpien tutkimusten mukaan maatalousympäristön luonnon monimuotoisuus on laskusuunnassa.

  Samanaikaisesti ilmastonmuutos, väestönkasvu, luonnonresurssien (mm. fosfori) hupeneminen, viljan markkinahinnat ja muut maailmanluokan kysymykset koskettavat myös Suomen maataloutta. Tiukentuvat ympäristömääräykset aiheuttavat haasteita  maatalouden harjoittajille käytännön tasolla.

  Järki-hankkeen päämääränä on vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen maatalousympäristössä - virkistyskäyttöä unohtamatta. Monesti kyse on jopa samoista asioista, kun toimitaan kestävällä tavalla. Voimme puhua kestävästä maataloudesta ja ekosysteemipalveluja tuottavasta maataloudesta.

  Ravinteiden kierrätys maataloudessa ja maatalouden ympäristötoimenpiteiden monihyödyt ovat Järki-hankkeen kantavia teemoja.

  Järki-hankkeen aikana pohditaan myös laajemmin maatalouden tulevaisuuden suuntaviivoja Suomessa.

  Tämän varsin monitahoisen asian käsittelemisen helpottamiseksi maatalouden ympäristökysymykset on tällä sivustolla jaettu kolmeen luokkaan: perustiedot  maatalousympäristöstä, kohderyhmät ja keinot parempien tulosten saavuttamiseksi.

  Niiden alasivuilla kutakin teemaa tarkastellaan nykytilanteen, tavoitteiden ja tehtävälistan kautta.