halikonjoki_0.jpg broilerinlanta_pieni.jpg img_0709.jpg piippo ruusuruoholla.jpg puiden takaa.jpg kuurankukkia.jpg IMG_8095_m.jpg rantaniitty.jpg maisemapelto.jpg ketoneilikat.jpg Aneriojärvi.jpg img_9200_m.jpg pelto.jpg riistapelto_0.jpg viljapelto.jpg kosteikko.jpg img_9188.jpg rypsipelto.jpg kesa_-_copy.jpg tammihaka.jpg
 

Pysyvä laidun

  Pysyvät laitumet, tai ehkä oikeammin pysyvät nurmet, ovat maatalousmaita, joiden nurmi on vähintään viisi vuotta vanha, eli maata ei ole välillä muokattu ja nurmea uusittu. Pysyviä laitumia käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen joko luontaisesti (itse uudistuvasti) tai viljelemällä (kylvämällä). Maankäyttölajiltaan pysyvä laidun voi olla peltoa tai luonnonlaidunta ja niittyä. Nimestään huolimatta niitä ei tarvitse välttämättä laiduntaa, niiden vuosittainen niittäminen ei myöskään ole pakollista, joskin erittäin suositeltavaa.  Pysyvien laidunten taimikoituminen on kuitenkin estettävä ja ne on pidettävä avoimina.

  Viljelijällä on velvollisuus säilyttää pysyvät laitumet, sillä niillä on ympäristöhyötyjä. Pysyvät laitumet ehkäisevät eroosiota, vähentävät ravinteiden ja maa-aineksen valumista vesistöihin ja niillä on myös merkitystä tulvien ehkäisyssä. Pysyvät laitumet ovat merkittävä hiilinielu ja ne pystyvät turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilymisen yksivuotisia viljelykasveja paremmin. Nurmet myös kuuluvat myös kiinteästi eurooppalaiseen maalaismaisemaan, eli niillä on myös kulttuurisia ja esteettisiä arvoja.

  Suomessa pysyvien laitumien määrä on mitätön muihin EU-maihin verrattuna. Vuonna 2013 Suomessa oli 31 600 hehtaaria pysyviä laitumia, mikä on 1,4 % kaikesta maatalousmaasta. Irlannissa, Sloveniassa ja Iso-Britanniassa puolestaan on Euroopan Unionin jäsenmaista suurimmat pysyvien laidunten alat (vuonna 2005 72, 60 ja 60 % kaikesta maatalousmaasta).

  Lähteet:

  Maaseutuverkosto. 2010. Vaihtoehtoja pellon käyttöön. Maaseutuverkoston esite. Saatavilla Internetissä: http://www.maaseutu.fi/attachments/5njOwmLQQ/Peltojen_kaytto_2901.pdf

  Mavi. 2010. Täydentävät ehdot – viljelytapa ja ympäristöehdot. Uusittu painos 2010. Saatavilla Internetissä: http://www.mavi.fi/attachments/mavi/julkaisut/5ndBeR1Sg/taydentavat_ehdo....

  Tike 2013. Käytössä oleva maatalousmaa 2013, ennakkotiedot 27.6.2013. Verkkojulkaisu. Viitattu 16.8.2013. http://www.maataloustilastot.fi/kaytossa-oleva-maatalousmaa.

  Reheul, D., De Vliegher, A., Bommelé, L. ja Carlier, L. 2007. The comparison between temporary and permanent grassland. Julkaisussa: Grassland Science in Europe, volume 12. 14th Symposium on “Permanent and temporary grassland: plant, environment, economy. Saatavilla Internetissä: http://www.europeangrassland.org/fileadmin/media/EGF2007_GSE_vol12.pdf. s. 1-13.

  Seppänen, M. 2011. Eurooppalaiset nurmet ja Suomen Nurmiyhdistys. Suomen nurmiyhdistys ry:n jäsenkirje 1/2011. Saatavilla Internetissä: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/nurmiyhdistys/jasenkirjeet/AFA5...