riistapelto_0.jpg ketoneilikat.jpg maisemapelto.jpg rypsipelto.jpg halikonjoki_0.jpg IMG_8095_m.jpg kesa_-_copy.jpg kuurankukkia.jpg rantaniitty.jpg puiden takaa.jpg pelto.jpg kosteikko.jpg Aneriojärvi.jpg img_9200_m.jpg tammihaka.jpg broilerinlanta_pieni.jpg piippo ruusuruoholla.jpg img_0709.jpg viljapelto.jpg img_9188.jpg
 

Järki-projektet

  Järki-projektet i full fart på sin andra femårsperiod

  20.3.2014
  JÄRKI är Natur- och viltvårdsstiftelsens och Fonden för det Levande Östersjön (Baltic Sea Action Group) samprojekt. Projektet är i full fart på bred nivå och fortsätter till sin andra femårsperiod, som startade i början av 2014.

  Finska namnet syftar till vad det är fråga om. Projektet söker fram och sprider ut förnuftiga åtgärder för att främja lantbrukets vattenvård och naturens mångfald.

  Projektet går till gräsrotsnivån: till att träffa odlare, rådgivare och lokala och regionala tjänstemän, för att finna problem och lösningar inom de existerande systemen. Då aktörerna på gräsrotsnivå har intervjuats, förs idéerna vidare till beslutsfattarnivån via en inflytelserik styrgrupp.

  JÄRKI introducerar ett nytt tänkande i debatterna som gäller vattenvård, naturens mångfald och landsbygdens användning för rekreation (tex. jakt, ornitologi osv.).

  JÄRKI förverkligas huvudsakligen längs två linjer. Den ena koncentrerar sig på förnuftig näringsåtervinning, den andra på naturen och vilt-jakten.

  Projektchef FM Eija Hagelberg bär ansvaret av Järki Ravinteet –helheten. 

  JÄRKI informerar på bred nivå och fortsätta att producera Järki-Fakta infopaket.

  JÄRKI finansieras av Sophie von Julins samt Louise och Göran Ehrnrooths fonder, Miljöministeriet och Landsbygdsprogrammet (Fastlands-Finland).

  Kontaktinformation:

  Projektchef FM Eija Hagelberg
  Baltic Sea Action Group
  eija.hagelberg (at) bsag.fi
  tfn +358 500 609 526

  Se även Baltic Sea Action Group www.bsag.fi och

  Natur- och viltvårdsstiftelsen www.luontojariista.fi

  Sant eller falskt?

  I utredningen presenteras  23 allmänna påståenden  om jordbrukets miljöfrågor.  Svaren till frågorna är opartiska. Argumenteringen går både för och emot påståendena.  För infopaketet har 25 forskare och professorer intervjuats och dessutom har svar grävits fram från många skriftliga källor. Sant eller falskt? PDF

  Här hittar du Järki Fakta –infopaketen:

  Järki Fakta 1: Kretsloppsjordbruk

  Järki Fakta 2: Mångfald

  Järki Fakta 3: Näringsbelastning

  Järki Fakta 4: Växttäcke

  Järki Fakta 5: Klimatförändring

  Järki Fakta 6: Växtskick

  Järki Fakta 7: Vattenhushållning

  Järki Fakta 8: Betesgång

  Järki Fakta 9: Multiproduktion

  Järki Fakta 10: Framtiden

  Järki Fakta 11: Orrspel

  Järki Fakta 12: Gödselkraft

  Järki Fakta 13: Naturvård

  Järki Fakta 14: Viltåker

  Järki Fakta 15: Bekämpningskonst

  Järki Fakta 16: Blåbärsskogen

  Järki Fakta 17: Kolfälla

  Järki Fakta 18: Markmyller

  Järki Fakta 19: Vassmöjligheter

  Järki Fakta 20: Kretsloppsgödsel

  Järki Fakta 21: Skogsskötsel