img_0709.jpg halikonjoki_0.jpg kosteikko.jpg tammihaka.jpg kesa_-_copy.jpg IMG_8095_m.jpg rypsipelto.jpg img_9200_m.jpg kuurankukkia.jpg viljapelto.jpg riistapelto_0.jpg pelto.jpg maisemapelto.jpg Aneriojärvi.jpg rantaniitty.jpg piippo ruusuruoholla.jpg img_9188.jpg ketoneilikat.jpg broilerinlanta_pieni.jpg puiden takaa.jpg
 

Taustaa Järki-hankkeelle

  Tarvetta keskustelufoorumille

  Maatalouden tehostuminen ja tuotantotapojen muutos on johtanut ravinnepäästöjen lisääntymisen ohella myös luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen. Tarvetta selventävälle keskustelulle on, koska maatalouden ympäristöasioista on nykyisellään vaikeaa saada selkoa. Järki-hanke toimii aiheen sitoutumattomana ja puolueettomana foorumina.

  Maatalousympäristöjen ongelmat liikuttavat montaa toimijaryhmää:, mm. viljelijät ja maanomistajat, metsästäjät, kuluttajat, maatalousneuvojat, virkamiehet, luonnonsuojelijat, ympäristöasiantuntijat sekä tutkijat. Kaikilla on oma käsityksensä maatalousympäristön tilasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen. Eri ryhmien välinen keskustelu ja tiedonvaihto on edelleen liian vähäistä.

   

  Vyyhtiä selvittämässä

  Useat työryhmät ovat pohtineet syitä ja ratkaisuja Itämeren tilan heikentymiseen. Mm. seuraavat raportit käsittelevät maatalouden suhdetta Itämereen ja/tai luonnon monimuotoisuuteen, ja ne ovat pohjana Järki-hankkeen toiminnalle:

  Valtioneuvoston Itämeriselonteko (julk. kesäkuu 2009)
  http://www.valtioneuvostonkanslia.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=263698

  •Ns. Sailaksen työryhmän raportti: Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet. Loppuraportti. Helsinki 2008. Työryhmämuistio MMM 2008:9.
  http://www.mmm.fi/attachments/mmm/tiedotteet/5COjZVGnS/Ravinnekuormitus_UUSI.pdf

  • Helsingin komission (HELCOM) laatima Itämeren toimenpideohjelma Baltic Sea Action Plan.
  http://www.helcom.fi/press_office/news_helcom/en_GB/BSAP_full/

  • MTT:n julkaisu Maatalous Itämeren rehevöittäjänä. Maa- ja elintarviketalous 96. 2007.
  http://www.mtt.fi/met/pdf/met96.pdf

  • MTK:n Johanna Ikävalkon koordinoima Maatalouden vesiensuojelutyöryhmä MaSu:n loppuraportti 2009
  http://www.mtk.fi/maatalous/ymparisto/fi_FI/ymparisto_etusivu/_files/81437050067813216/default/MaSu-raportti.pdf

  • Itämeri Argumenta-hankkeen työryhmän laatima 11 teesiä Itämeren suojelusta 2009
  http://www.fimr.fi/fi/ajankohtaista/seminaarit/argumenta/fi_FI/argumenta-yleista/

  • Valtiontalouden tarkastusviraston raportti Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen. Toiminnantarkastuskertomus 175/2008.

  http://www.vtv.fi/files/139/1752008_Maatalouden_ravinnepaastojen_vahentaminen_NETTI.pdf

  Maatalous ja Saaristomeri. Pakkanen, T. ja Jaakkola, M. 2003. Lounais-Suomen ympäristö-keskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 342.
  http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=66555&lan=fi

  • MTT:n julkaisu Peltoluonnon ja viljelyn monimuotoisuus. Maa- ja elintarviketalous 110. 2007.
  http://www.mtt.fi/met/pdf/met110.pdf

  • Maatalouden ympäristötuen merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle. MYTVAS-loppuraportti 2000-2006. (Kuussaari, Heliölä, Tiainen & Helenius toim.) Suomen ympäristö 4/2008.

  http://www.environment.fi/default.asp?contentid=287693&lan=fi