piippo ruusuruoholla.jpg kosteikko.jpg pelto.jpg puiden takaa.jpg viljapelto.jpg img_9200_m.jpg img_0709.jpg kuurankukkia.jpg halikonjoki_0.jpg ketoneilikat.jpg rantaniitty.jpg Aneriojärvi.jpg maisemapelto.jpg kesa_-_copy.jpg tammihaka.jpg img_9188.jpg riistapelto_0.jpg IMG_8095_m.jpg broilerinlanta_pieni.jpg rypsipelto.jpg
 

Mikä Järki-hanke?

  JÄRKI eli Maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden järkevää edistämistä

  Järki on BSAG:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteishanke, joka alkoi tammikuussa 2009 ja jonka ensimmäinen 5-vuotiskausi päättyi vuoden 2013 lopulla. Toinen 5-vuotiskausi käynnistyi tammikuussa 2014.

  Järki-hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua maa- ja metsätalousympäristössä - virkistyskäyttömahdollisuudet huomioon ottaen. Maa- ja metsätaloudessa voidaan tehdä monia toimenpiteitä näiden kolmen arvokkaan asian edistämiseksi ruuan tuotannosta tinkimättä. Tutkimusten mukaan tulokset veden laadun ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi ovat kuitenkin toistaiseksi olleet riittämättömiä.

  Järki-hankkeessa on keskitytty ratkaisemaan ongelmia, jotka hidastavat näiden toimenpiteiden käyttöönottoa maatiloilla. Ratkaisukeinot vaihtelevat käytännön ongelmien helpottamisesta ympäristötukien muutosehdotuksiin. Työtä tehdään sekä ruohonjuuritasolla että päättäjätasolla. Perusajatuksena Järki-hankkeessa on kokonaisvaltaisen ajattelun esille tuominen. Järkevintä on edistää erityisesti niitä maatalouden ympäristönhoitotöitä, joista on useita hyötyjä samanaikaisesti.

  Järki-hanke kattaa koko Itämeren valuma-alueen Suomessa, mutta aktiivinen toiminta keskittyy eteläiseen Suomeen, erityisesti itäiseen Varsinais-Suomeen ja läntiselle Uudellemaalle. Hankkeessa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä.

  Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä BSAG:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön asiantuntijoiden kanssa.

  JÄRKI on partnerina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ruokopelto-hankkeessa, jossa selvitetään järviruo'on käyttömahdollisuuksia peltojen maanparannusaineena. Ruokopelto-hanke saa rahoituksensa Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta