ketoneilikat.jpg rypsipelto.jpg riistapelto_0.jpg IMG_8095_m.jpg viljapelto.jpg img_9200_m.jpg rantaniitty.jpg kesa_-_copy.jpg img_0709.jpg img_9188.jpg halikonjoki_0.jpg piippo ruusuruoholla.jpg tammihaka.jpg Aneriojärvi.jpg kosteikko.jpg puiden takaa.jpg kuurankukkia.jpg maisemapelto.jpg broilerinlanta_pieni.jpg pelto.jpg
 

Mikä Järki-hanke?

  JÄRKI eli Maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden järkevää edistämistä

  Järki on BSAG:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteishanke, joka alkoi tammikuussa 2009 ja jonka ensimmäinen 5-vuotiskausi päättyi vuoden 2013 lopulla. Toinen 5-vuotiskausi käynnistyi tammikuussa 2014.

  Järki-hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua maa- ja metsätalousympäristössä - virkistyskäyttömahdollisuudet huomioon ottaen. Maa- ja metsätaloudessa voidaan tehdä monia toimenpiteitä näiden kolmen arvokkaan asian edistämiseksi ruuan tuotannosta tinkimättä. Tutkimusten mukaan tulokset veden laadun ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi ovat kuitenkin toistaiseksi olleet riittämättömiä.

  Hankkeessa on keskitytty ratkaisemaan ongelmia, jotka hidastavat näiden toimenpiteiden käyttöönottoa maatiloilla. Ratkaisukeinot vaihtelevat käytännön ongelmien helpottamisesta ympäristötukien muutosehdotuksiin. Työtä tehdään sekä ruohonjuuritasolla että päättäjätasolla. Perusajatuksena Järki-hankkeessa on kokonaisvaltaisen ajattelun esille tuominen. Järkevintä on edistää erityisesti niitä maatalouden ympäristönhoitotöitä, joista on useita hyötyjä samanaikaisesti.

  Järki-hanke kattaa koko Itämeren valuma-alueen Suomessa, mutta aktiivinen toiminta keskittyy eteläiseen Suomeen, erityisesti itäiseen Varsinais-Suomeen ja läntiselle Uudellemaalle. Hankkeessa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä.

  Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä BSAG:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön asiantuntijoiden kanssa.

  JÄRKI sisältää myös osahankkeita, joissa on keskitytty johonkin tiettyyn teemaan. Järki Lanta-, Järki Lannoite- ja Järki Pelto-hankkeiden omat sivut löytyvät jarki.fi -sivuston yläpalkista. 

  JÄRKI oli partnerina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ruokopelto-hankkeessa, jossa selvitettiin järviruo'on käyttömahdollisuuksia peltojen maanparannusaineena. Ruokopelto-hanke sai rahoituksensa Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta