halikonjoki_0.jpg kesa_-_copy.jpg rantaniitty.jpg puiden takaa.jpg kosteikko.jpg maisemapelto.jpg rypsipelto.jpg Aneriojärvi.jpg kuurankukkia.jpg IMG_8095_m.jpg img_9200_m.jpg broilerinlanta_pieni.jpg img_9188.jpg piippo ruusuruoholla.jpg img_0709.jpg riistapelto_0.jpg viljapelto.jpg ketoneilikat.jpg pelto.jpg tammihaka.jpg
 

Tiivistelmä hankkeesta

  Ravinteet tehokkaaseen ja tuottavaan kiertoon

  Järki Lannoite –hankkeen tavoitteena on kierrätysravinnealan edistäminen. Tätä tehdään hankkeessa kokoamalla ja välittämällä tietoa kierrätysraaka-ainepohjaisista lannoitevalmisteista ja niiden markkinoista, käytöstä ja käyttökokemuksista. Lisäksi kartoitetaan alaa koskevan säädöstön kehittämistarpeita.

  Kerran maaperästä louhittu fosfori ei kierrosta häviä eikä haihdu. Kierrätysfosforia riittäisi vuosittain 12 kg jokaiselle Suomen peltohehtaarille. Noin 8 kiloa fosforia saadaan lannan mukana, pari kiloa elintarvike- ja rehuteollisuuden sivuvirroissa sekä yhdyskuntien biojätteissä. Toiset kaksi kiloa olisi mahdollista saada yhdyskuntien turvallisesti käsitellyistä jätevesistä. Kierrätysravinnelähteet sisältävät myös typpeä merkittävät määrät.

  Jotta lannan ja muiden kierrätysraaka-ainelähteiden sisältämien ravinteiden kuljettaminen kauemmas niiden syntypaikasta olisi mahdollista, tulisi ne jalostaa ravinnesisällöltään tiiviimpään muotoon. Lisäksi kierrätysravinteiden tulisi olla viljelijän kannalta helppokäyttöisiä ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Yhtälö ei ole helppo. Ala on kuitenkin juuri nyt voimakkaassa kehitysvaiheessa, ja uusia ratkaisuja löytyy koko ajan.

   

  Kierrätysravinteiden hyvät käyttötavat ja -kokemukset

  Hankkeessa etsitään ja esitellään sekä ulkomaisia että kotimaisia esimerkkejä jo olemassaolevista kierrätysravinnetuotteista ja alan kehityksestä maailmalla.

  Käytönnön esimerkkien avulla kartoitetaan tuotteiden tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä ja tuotteiden hintakilpailukykyä niin alan yritysten, alalla toimivien urakoitsijoiden kuin erityisesti tuotteiden käyttäjien eli viljelijöiden näkökulmasta.

  Hankkeessa kartoitetaan myös viljelijöiden käytännön kokemuksia kierrätysravinteiden käytöstä. Samalla kerätään viljelijöiltä ja muilta alan käytännön toimijoilta ideoita alan kehittämiseksi, koskevat ne sitten tuotteita, teknologioita, logistiikkaa, yhteistyötä tai säädöstöä.

  Monilla kierrätyslannoitteilla on myös edullisia vaikutuksia maan mikrobitoimintaan, humuspitoisuuteen ja sitä kautta vesi- ja ravinnetalouteen.  Orgaanisten lannoitteiden avulla voidaan samalla sitoa lisää hiiltä maaperään.

   

  Oppimateriaali ja Järkiviljelyn päivät

  Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Järki-hankkeen ja Peimarin koulutuskuntayhtymä Livian Ammattiopiston yhteistyössä toteuttamassa Järki Lannoite  -hankkeessa  tuotetaan maataousalan oppilaitosten käyttöön oppimateriaalia lannan ja muiden kierrätysravinnetuotteiden käytöstä kotieläin- ja kasvinviljelytilojen käyttöön.

  Hankkeen aikana järjetetään neljä erityisesti viljelijöille suunnattua Järkiviljelyn päivää. Teemapäivien aiheena ovat mm. maan kasvukunnon hoito, erilaiset lannoitusratkaisut ja -tuotteet käytännössä sekä  uusien lanta- ja täsmäviljelyteknologioiden hyödyntäminen.