tammihaka.jpg viljapelto.jpg img_9188.jpg kuurankukkia.jpg piippo ruusuruoholla.jpg puiden takaa.jpg Aneriojärvi.jpg pelto.jpg maisemapelto.jpg halikonjoki_0.jpg rantaniitty.jpg kesa_-_copy.jpg img_0709.jpg kosteikko.jpg rypsipelto.jpg ketoneilikat.jpg riistapelto_0.jpg img_9200_m.jpg IMG_8095_m.jpg broilerinlanta_pieni.jpg
 

Uutiskirje 1/2014

  JÄRKI Uutiskirje 1, julkaistu laskiaistiistaina 4.3.2014

  Pitkiä pellavia, hienoja hamppuja, räätikkäitä kuin nurkanpäitä ja nauriita kuin lautasia….
  Hyvää laskiaistiistaita! Ne, kenellä lunta on, nauttikoot mahdollisuudestaan!

   

  JÄRKI jatkaa ja keskittyy kahteen teemaan

  JÄRKI-hanke on saanut jatkorahoituksen kaudelle 2014 – 2018 Sophie von Julinin sekä Louise ja Göran Ehrnroothin säätiöiltä. Toimintaan liittyvää viestintää rahoittaa vuosina 2014 – 2015 Suomen Kulttuurirahasto. Kakkosvaihe toteutetaan kahdessa osassa, nimiltään JÄRKI Luonto ja riista sekä JÄRKI Ravinteet. Lue lisää molempia osioita palvelevilta JÄRJEN verkkosivuilta: http://www.jarki.fi/fi/jarki-2014-2018


  Viisi vuotta JÄRKEÄ – Juhlaseminaarin parhaat palat

  Järki-hankkeen juhlaseminaarissa Finlandia-talossa joulukuussa tarjoiltiin muistikuvia JÄRJEN ensimmäisen matkan varrelta ja visioitiin tulevaisuutta. Järjen ohjausryhmän puheenjohtaja – ja tuleva maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kunniatohtori – Ilkka Herlin painotti Järjen menestystarinan olevan tulos saumattomasta yhteistyöstä ruohonjuuritason, virkamiesten, tieteentekijöiden ja päättäjien kanssa. 

  Lue lisää...


  JÄRJEN johtopäätökset hakevat määritelmää ja keinoja kestävään maatalouteen siirtymiseksi

  JÄRKI peräänkuuluttaa laajapohjaista keskustelua ja sen perusteella luotavaa kansallista näkemystä siitä, mitä on kestävä maatalous. Tämä ja muut johtopäätökset ovat syntyneet Järki-hankkeen viisivuotisella matkalla.

  Lue lisää...


  Totta vai tarua – tuttuja väitteitä maatalouden vesien- ja ympäristönsuojelusta

  Vaikuttavatko sisämaan viljelytoimet Itämeren tilaan? Ovatko kaikki maatalouden vesiensuojelutoimet jo käytössä? Ratkaisevatko biokaasulaitokset maatalouden lantaongelmat? Levittävätkö luonnonhoitopellot vain rikkaruohoja?  Onko maaseudulla säilyttämisen arvoista luonnon monimuotoisuutta? Totta vai Tarua – raportissa on haastateltu asiantuntijoita ja etsitty vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

  Lue lisää...


  Järki Lanta -hankkeen kuulumisia:

  Eri tuotantosuuntia edustavilta tiloilta on tullut Järki Lanta -hankkeen kautta yhteneväinen viesti siitä, että lannalle on menekkiä, ja lantaa vastaanotettaisiin kasvinviljelytiloilla paikoin enemmänkin kuin sitä on saatavilla. Siten viesti lannasta arvokkaana ravinnelähteenä ja maanparannusaineena on saavuttanut viljelijät hyvin. Haastetta sen sijaan on paikoin edelleen lannan kuljetus- ja levityslogistiikan sekä levitysaikataulujen yhteensovittamisessa. Ratkaisuina näihin ongelmiin ovat viljelijät esittäneet etälietesäiliöiden investointitukien avaamista myös kasvinviljelytiloille, letku- ja vetoletkulevitysmenetelmien kehittäminen ja tukikelpoisuus ympäristökorvauksessa sekä lannan työteknisen patteroinnin salliminen jatkossakin. Ympäristöministeriön rahoittamasta Järki Lanta -hankkeesta lisätietoa: http://jarki.fi/fi/jarki-lanta.


  Naudan puolustus

  JÄRKI-hankkeen projektijohtaja Eija Hagelberg (BSAG) otti kantaa medioissa esillä olleeseen ravitsemuskeskusteluun, jossa ilmastomuutoksen syyllistä etsittiin yksipuolisesti punaisen lihan tuotannosta. Märehtijöiden kyky hyödyntää ihmisille sopimatonta korsirehua mureaksi lihaksi ohitettiin, kuten myös laidunnuksen myönteiset ympäristövaikutukset. Hagelbergin Helsingin Sanomissa julkaistun kirjoituksen pääviestinä oli se, että yksittäisen syntipukin etsimisen sijaan pitäisi katsoa koko tuotantoketjua ja sen kestävyyttä. 

  http://www.hs.fi/mielipide/a1390926768982?jako=ff4422021b65cad69e359c21aaabd5e2&ref=tw-share


  World Wildlife Day ensimmäistä kertaa 3.3.2014

  YK:n Maailman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien päivää vietettiin ensimmäistä kertaa 3. maaliskuuta 2014. Luonnon- ja riistanhoitosäätiö osallistui myös päivän viettoon. Säätiö halusi korostaa yksilönvastuuta turisti- ja metsästysmatkailussa: Pienilläkin valinnoilla voi olla suuri merkitys laittoman kasvi- ja eläinkaupan estämisessä. Matkamuistoa ostaessasi tulee varmistua tuotteen eettisestä alkuperästä.  Pientenkin matkamuistojen tuotanto voi olla vaaraksi uhanalaisille lajeille.

  Luonnon- ja riistanhoitosäätiö on jäsen International Council for Game and Wildlife Conservation –järjestössä (CIC) sekä sen kansallisessa delegaatiossa, joissa säätiötä edustaa asiamies Heli Siitari. CIC  on poliittisesti riippumaton, neuvova instanssi, jonka päämääränä on jakaa ja tuottaa tietoa luonnonvaraisten eläinten suojelusta, kantojen hoidosta ja metsästyksestä.

  http://www.cic-wildlife.org/


  Ajankohtaisia tapahtumia

  Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi? MTT:n loppuseminaari Helsingissä Säätytalolla 13.3.2014

  Maisa-hankkeen loppuseminaari 19.3.2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa

  Pohjoismaiden Ministerineuvosto järjestää Tallinnassa 26. - 27.3.2014 työpajan ”Realizing the Bioeconomy in the Baltic Sea Region”. Se on jatkotapahtuma Tukholmassa tammikuussa pidetylle tapahtumalle, jossa etsitään alueen biotaloutta tukevia hankkeita.

  61th CIC General Assembly, Milan Italy 24.-26.4.2014: Youth, Hunting and Biodiversity http://www.cicmilan2014.com/

  Stockholm Food Forum 26.-27.4.2014. Science, politics and business. Health food and sustainability.


   

  JÄRKI on Luonnon- ja riistanhoitosäätiön sekä Baltic Sea Action Groupin yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kestävän maa- ja metsätalouden luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun järkevä edistäminen. Hanketta rahoittavat Sophie von Julinin säätiö, Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Ympäristöministeriö. www.jarki.fi