puiden takaa.jpg kuurankukkia.jpg rantaniitty.jpg halikonjoki_0.jpg img_0709.jpg IMG_8095_m.jpg riistapelto_0.jpg tammihaka.jpg img_9188.jpg viljapelto.jpg maisemapelto.jpg rypsipelto.jpg pelto.jpg kesa_-_copy.jpg ketoneilikat.jpg img_9200_m.jpg Aneriojärvi.jpg piippo ruusuruoholla.jpg kosteikko.jpg broilerinlanta_pieni.jpg
 

Vennan luomulypsykarjatila

  Vennan lypsykarjatila Paattisilta on lupautunut Järki-Lanta –hankkeeseen kertomaan tilan lanta- ja rehuyhteistyöstä lähiseudun kasvinviljelytilojen kanssa. Vennan isäntäväki Pirkko ja Jaakko Suominen ovat laajentaneet voimakkaasti tilan lypsykarjatuotantoa. Alun 12 lehmästä tuotanto laajennettiin ensin 50 lehmään vuonna 1996, ja samassa yhteydessä tehtiin päätös siirtyä luomutotantoon. Vuonna 2006 valmistui uusi kahden robotin pihattonavetta. Nyt lypsylehmiä on tilalla 140 ja nuorkarjaa 120-130. Omaa peltoa tilalla on 89 ha, lisäksi vuokramaita on viljelyssä 170 ha. Tilan kaikki pellot ja eläimet ovat luomututotannossa.

  Tilan pääviljelykasveja ovat nurmet, joita on yhteensä viljelyssä vuosittain n. 140 ha. Lisäksi viljelykierrossa on vuosittain hernettä n. 20 ha, kevätvehnää n. 40 ha, rapsia n. 20 ha ja seosviljaa n. 40 ha. Aikaisemmin Vennan tilan omilla pelloilla viljeltiin lähes pelkästään nurmia ja seosviljaa, mutta nyt tilan ympärille on kasvanut hyvä yhteistyötilojen rinki, jotka viljelevät seosviljaa Vennan lypsykarjan rehuksi. Näin Vennan omilla pelloilla voidaan nyt paremmin hyödyntää viljelykiertoa myös muiden viljojen ja öljykasvien viljelyyyn.

  Vennan tilan lypsykarjan rehut pyritään hankkimaan mahdollisimman läheltä, tavoitteena on että kaikki rehut tulisivat alle 10 kilometrin säteeltä. Valkuaisrehuna tilalla käytetään rypsirouhetta ja seosviljaa. Rypsin ja rapsin siemenet puristetaan tilan omassa öljynpuristamossa, näin saatava rouhe käytetään omalle lypsykarjalle ja öljy toimitetaan rehuksi läheiseen luomukanalaan. Vennan tilalla on seuraavaksi suunnitteilla oman luomukananmunatuotannon aloittaminen. Tila on jättänyt ympäristölupahakemuksen kanalan rakentamista varten.

  Tilalla syntyy vuosittain lietelantaa n. 4000-4500 m3, lisäksi kuivalantaa syntyy n. 800 m3. Lietelanta varastoidaan kahdessa katetussa lietealtaassa. Kuivalannan varastotilaa tilalla on kahdessa katetussa kuivalantalassa yhteensä 900 m3. Tilan omille pelloille levitettävä lietelanta separoidaan ennen levitystä, ja separoitu kuivajae kuljetetaan lannoitteeksi tilan kauimpana sijaitseville lohkoille. Lehmien jaloittelutarha on asfaltoitu, lanta kerätään pois ja sadevedet johdetaan jaloittalutarhasta puhdistumaan kosteikkoon /johdetaan lietesäiliöön ??

  Vennan tila on vuosien ajan tehnyt yhteistyötä useiden lähiseudun luomukasvinviljelytilojen kanssa. Tilalta luovutetaan lantaa usealle tilalle vuosittain. Yhteensä Vennan tilan kanssa rehu- tai lantayhteistyötä tekeviä tiloja on kymmenkunta, joskaan kaikille tiloille lantaa ei mene joka vuosi. Lannanlevitysalaa on käytössä tällä hetkellä yhteensä 540 ha, mikä mahdollistaa sen, että aina löytyy peltoja joille lantaa voidaan järkevästi levittää. Lantaa annetaan yhteistyökumppaneille siinä järjestyksessä kuin nämä lantaa levittävät. Aikaisemmin lannasta otettiin vastaan myös varauksia, mutta tällöin on riskinä että esimerkiksi huono keli estää suunnitellun levityksen. Kaikelle lannalle on ollut menekkiä.

  Usea yhteistyötila puolestaan on sisällyttänyt seosviljan viljelykiertoon, ja tuottaa vuosittain sovittavan määrän seosviljaa Vennan lypsylehmien rehuksi. Seosvilja sisältää vehnää, kauraa ja hernettä, tai vaihteohtoisesti vehnää, kauraa ja härkäpapua. Seosvilja korjataan kosteana, kuljetetaan suoraan pellolta Vennan tilalle ja säilötään täällä ”makkaraan”, jolloin vältytään myös kuivauskuluilta. Seosviljan hinta määräytyy markkinahinnan mukaan seoksen osien suhteessa. Vennan tila on myös ostanut nurmirehua yhteistyötiloilta, ja eteenkin heikompina nurmivuosina mahdollisuus tehdä nurmirehua yhteistyötiloilta on isolle lypsykarjatilalle tärkeää. Vennan tila on myös pyynnöstä korjannut nurmia yhteistyötilojen viherlannoituslohkoilta, mutta tällöin nurmesta ei ole maksettu.

  Puolet Vennan lypsykarjan tuottamasta lietteestä luovutetaan yhteistyötiloille. Vennan isäntä pohtii, että moni voisi pitää tätä hulluna, kun tilan omillekin pelloille lanta voitaisiin levittää. Tilan pellot kasvavat kuitenkin hyvin nykyiselläkin lannoituksella, ja isännän mielestä luomutuotannossa kasvu onkin enemmän kiinni peltojen kasvukunnosta kuin siitä miten paljon ravinteita pelloille levittää. Satotasot ovat viljoilla keskimäärin 2800-3200 kg/ha, seosviljoilla 3000 kg/ha. Lannan käyttöä tilan omilla pelloilla ei rajoita sen paremmin nitraattiasetus kuin ympäristötukikaan, näiden puolesta lantaa voisi tilan pelloille levittää nykyistä enemmänkin. Isännän motiivina lannan luovutukseen onkin näkemys, että tällä tavalla lannan ravinteet voidaan paremmin käyttää siellä mistä niitä eniten on hyötyä.