img_0709.jpg riistapelto_0.jpg Aneriojärvi.jpg tammihaka.jpg broilerinlanta_pieni.jpg rypsipelto.jpg rantaniitty.jpg img_9200_m.jpg kuurankukkia.jpg maisemapelto.jpg img_9188.jpg halikonjoki_0.jpg kosteikko.jpg kesa_-_copy.jpg piippo ruusuruoholla.jpg IMG_8095_m.jpg puiden takaa.jpg ketoneilikat.jpg viljapelto.jpg pelto.jpg
 

Päättäjät (in Swedish)

  Päättäjät (virkamiehet ja luottamushenkilöt) ovat paljon vartijoita maatalouden ympäristökysymyksissä. Päätöksentekijöilläkään ei ole aina käsissä uusinta tietoa, ja se mikä yhdestä näkökulmasta on tärkeää, saattaakin olla esim. käytännön toimenpiteenä erittäin hankalaa toteuttaa. Tehtävä ei ole kovinkaan yksinkertainen.

  Tilanne

  Päättäjillä tarkoitetaan (tässä yhteydessä) kaikkia niitä tahoja, jotka tekevät päätöksiä maatalouden ympäristöasioissa.

  Suomen maatalouden ympäristöasioita koskettavat päätökset tehdään virkamiesvalmisteluna kahdessa ministeriössä (Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö), sen jälkeen Euroopan komissiossa ja vielä lopullinen päätös Valtioneuvostosta. Käytännön tasolla päätöksiä tekevät aluetason virkamiehet ELY-keskuksissa ja kunnissa.

  Lue lisää...

  Päätöksenteon taustalla on asiantuntijoiden lausuntoja ja työryhmätyöskentelyä. Esimerkiksi ympäristötuen muutostyöryhmä käsittelee ympäristötukiin suunniteltuja muutoksia ensimmäisenä, ja ryhmä edelleen pyytää lausuntoja useita asiantuntijoita.

  Jotkut osa-alueet ympäristötukijärjestelmästä ovat muuttuneet vuosien saatossa niin epäkäytännöllisiksi, että viljelijät eivät niitä enää suosi. Silloin päätöksentekoon pitää saada muutos, jotta järjestelmä palvelisi käyttäjiä - eikä päinvastoin.

  Jos päätökset tehdään kaukana arkisesta maataloudesta, ne myös helposti ovat teoreettisia ja vaikeasti toteutettavia käytännön tasolla.

   

   


  Tavoitteet

  Päätöksentekoprosessissa tulisi kunnioittaa enemmän käytännön tekijöitä, joilla voi olla valtava tietoresurssi.

  Enemmän yksinkertaistettua tutkimustietoa päätösten taustatueksi.

  Päätöksentekoprosessia tulisi katsoa uusin  silmin ja kriittisesti - ja tehdä tukijärjestelmään muutoksia, jotta se toimisi käytännönläheisemmin. Joissakin tapauksissa maatalouden tuet ovat jopa toisensa poissulkevia.

  Tukimuodot tulisi saada käyttäjäystävällisiksi ja houkutteleviksi, jotta maatalousympäristö tehokkaammin hyötyisi tukieuroista.

   

   


  Tehtävää

  Lisää informaatiota päättäjille tutkimustuloksista sekä käytännön haasteista. Ehkä tarvittaisiin uudenlaisia tiedonvälittäjiä tutkijoiden, viljelijöiden ja päättäjien väliin?

  Tutkijat ja viljelijät nykyistä huomattavasti laajemmin päätöksentekoprosessiin.

  Lisää työvoimaa päätöksentekoprosessiin.