img_9200_m.jpg puiden takaa.jpg kuurankukkia.jpg kosteikko.jpg tammihaka.jpg broilerinlanta_pieni.jpg rypsipelto.jpg piippo ruusuruoholla.jpg viljapelto.jpg riistapelto_0.jpg kesa_-_copy.jpg rantaniitty.jpg img_0709.jpg pelto.jpg halikonjoki_0.jpg IMG_8095_m.jpg maisemapelto.jpg ketoneilikat.jpg Aneriojärvi.jpg img_9188.jpg
 

Viljelijät (in Swedish)

  Viljelijät eli ruuan tuottajat ovat konkreettisen työn tekijöitä maatalousympäristössä. Viljelijän valinnat vaikuttavat ratkaisevasti maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäytön mahdollisuuksiin ja vesistöjen ravinnekuormitukseen. Mitä vaihtoehtoja viljelijöillä on, ja kuinka suosittua ympäristön huomioiminen on tuottajien keskuudessa?

   

  Tilanne

  Yli 90 % suomalaisista viljelijöistä on sitoutunut ympäristötukeen. Se on ylivoimaisesti korkein määrä koko Euroopassa. Viljelijöiden monimuotoiseen ammattiryhmään mahtuu sekä ympäristöstä välittäviä että siitä piittaamattomia viljelijöitä, ja suurin virhe onkin yleistää kaikki viljelijät tietynlaisiksi.

  Lue lisää...

  Suomen maatalous tuottaa Suomessa syötävästä ruuasta noin 80%.  Vuonna 2008 maatiloja oli maassamme n. 65 800. Viljelijät ovat hyvin monimuotoinen ammattiryhmä, mukana on suurtiloja, pientiloja, luomua, biodynaamista viljelyä, tehotuotantoa, kutsumustyöläisiä, puolipakolla työtä tekeviä, perikuntia, sivutoimisia harrastajia jne. Tätä ammattikuntaa kokonaisuudessaan ei voi mennä leimaamaan vain yhdellä tavalla toimivaksi joukoksi.

  Jos tästä heterogeenisestä ryhmästä yli 90 % on sitoutunut ympäristötukiin, eivätkä tulokset ympäristönäkökulmasta siltikään ole tyydyttäviä, niin ennen seuraavaa ympäristötukikautta tulee tarkasti pohtia, mistä se johtuu.

  Kaikki viljelijät eivät arkityössään ole riittävästi tietoisia ympäristötoimenpiteiden vaikutuksista, eivätkä välttämättä ole motivoituneita niitä tekemään. Toiset viljelijät taas arvostavat lähiluontoa tosi korkealle, ja mielellään pitävät siitä huolta, mm. ympäristötuen mahdollistamien toimenpiteiden avulla. Yleistäminen viljelijän kiinnostuksesta ympäristöasioita kohtaan on mahdotonta.

  Yhteistä kaikille viljelijöille on, että  viljelijöitä rasittaa ja hämmentää epätietoisuus väitteiden paikkansa pitävyydestä. Tutkimustulokset ympäristötukitoimenpiteiden vaikutuksista ravinnekuormituksen vähenemiseksi ovat  ristiriitaisia, mikä aiheuttaa turhautumista viljelijöissä.

  Ympäristötukiin liittyvä paperityö jatkuvine muutoksineen, ja epävarmuustekijöineen syö motivaatiota viljelijöiltä. Viljelijän työ on niin tarkkaan kontrolloitua, että ylimääräiset ympäristön hyväksi tehtävät viranomaisten laatimat vaatimukset tuntuvat monista viljelijöistä rasitteilta, vaikka ympäristön hyväksi mielellään toimittaisiinkin.

  Tammikuussa 2010 Maaseudun Tulevaisuus julkisti artikkelin, jonka mukaan kaikki vuonna 2009 lannoituksena maahan laitettu fosfori on kokonaan saatu maasta pois satona. Tieto on hämmentävästi ristiriidassa niihin tutkimuksiin, joiden mukaan nykyinen maatalous edelleen käyttää fosforia liian tuhlaavaisesti.

  On muistettava, että tukia saavat muidenkin maiden viljelijät.  Hollantilainen viljelijä saa korkeimmat tuet Euroopassa. Lannoitteitta käytetään muissakin maissa (monissa maissa paljon enemmän kuin Suomessa) ja ympäristöhaittoja ruuan tehotuotannosta syntyy kaikkialla.

   


  Tavoitteet

  Jotta ympäristö voitaisiin paremmin huomioida maataloudessa, tulee yhteiskunnan taholta:

  - asettaa selkeämmät tavoitteet koko ympäristötukijärjestelmälle

  - lisätä neuvontaa ympäristötuista ja -toimenpiteistä

  - lisätä positiivista asennekasvatusta

  - kehittää ja viedä kentälle selkeitä mittareita toimenpiteiden ympäristövaikutuksista

  - antaa viljelijöille selkeitä vastauksia ristiriitaisiin kysymyksiin

  Näin viljelijöille saadaan selkeä näkemys siitä, mitä pitää ja mitä kannattaa tehdä ympäristön hyväksi. Viljelijäväestöstä osa on jo hyvin ympäristötietoisia - kuten on osa muistakin ammattiryhmistä. Miten saada kaikki kansalaiset ympäristötietoisiksi - se on kysymys joka koskettaa ihmisten arvomaailmaa laajemmin.

   


  Tehtävää

  Jotta tavoitteet voitaisiin saavuttaa, tulee:

  - ottaa viljelijät mukaan suunnittelemaan ympäristötukijärjestelmää

  - suunnata ympäristöneuvontaan reilusti lisää resursseja

  - luoda ympäristötukijärjestelmä, joka kannustaa viljelijöitä ympäristöystävällisiin valintoihin

  - luoda uusia toimintamalleja, joissa viljelijät voivat itse aktiivisemmin olla mukana vaikuttamassa oman kylän ympäristötoimenpiteisiin yhteistyössä naapurien ja perheiden kanssa